Her finner du stillingsannonser

Online stillingsannonser.

Online stillingsannonser.

Jobbannonser er den viktigste kilden til informasjon om ledige stillinger. Stillingsannonsene finner man både i trykte medier og på nett. Når det gjelder trykte medier, er uten tvil Aftenposten den viktigste avisen for stillingsannonser. Søndagsutgaven har et eget bilag med mange jobbannonser, men også på tirsdager og torsdager kan man finne en god del stillingsannonser. Vær klar over at ikke alle virksomheter ønsker å annonsere så bredt som mulig – det kan være at de bare velger Dagens Næringsliv eller en lokalavis, fordi de mest interessante kandidatene for dem leser dem.

De fleste bransjer og yrkesgrupper har egne fagtidsskrifter, og mange av disse benyttes til annonsering av ledige stillinger. Fagblader har for eksempel ofte stillingsannonser som ikke rykkes inn andre steder, og det samme gjelder for en del andre fagtidsskrifter som bare har stillingsannonser og jobbannonser innen en branjse eller nisje.

Her har du en god mulighet til å finne stillingsannonser, søke ledige stillinger som er faglig relevante, og som ikke er kjent for hele Norge. Husk også stillingsannonsene på apper. Du bør også lese vår side om hvordan du finner ledige stillinger.

Jobbannonser og stillingsannonser på nettet

I de senere årene har nettet og de mange stillingsdatabasene blitt en stadig viktigere annonseringskanal. Ofte brukes utlysninger på nettet i kombinasjon med en jobbannonse i avisene. Men vær oppmerksom på at flere arbeidsgivere kun annonserer på nett. Det betyr at det kan finnes jobber i en stillingsdatabase som ikke er utlyst noen andre steder som har stillingsannonser på nett. En av de beste plassene å finne jobber på er Stillingsbasen.no.

Det har dukket opp mange ulike stillingsdatabaser, og med noe varierende kvalitet. Per i dag er nav.no landets største base, og den vil gi deg god oversikt over ledige jobber. Nav tar daglig ut stillingsannonser fra de fleste av landets aviser og tidsskrifter, og de påstår selv at de dekker 92 prosent av alle utlyste stillinger i Norge. I tillegg til nav.no finnes det over 40 ulike nettsider med stillingsannonser for ledige stillinger, du finner linkene til alle disse sidene her.

En bra plass å begynne jobbjakten etter ledige stillinger, vikarstillinger, deltidsjobber og sommerjobber på er Finnstilling.com eller Finnstillinger.com. Du finner også en oversikt over de beste tjenestene i vår oversikt over online pekere. I tillegg utlyser endel bedrifter kun de ledige stillingene på sine egne nettsider. Du kan finne disse bedriftene via sider som f.eks. Bedriftsbasen.no og BedriftsGuiden.no.

Stillingsannonse mal og hvordan lese stillingsanonser

Informasjon om virksomheten: Kort og konsis informasjon om virksomheten og avdelingen. Legg merke til hvordan virksomheten presenterer seg, hva de velger å fremheve. Hva slags sted er dette? Henviser de til andre kilder for mer informasjon; les det!

Arbeidsoppgavene: Spesifisering av arbeidsoppgavene. Konkretisering av praktiske gjøremål, på hvilket nivå ligger de, hvilke oppgaver er viktigst, hva med ansvar, rolle og samarbeid. En god beskrivelse og forståelse av arbeidsoppgavene er avgjørende for å skrive en god jobbsøknad.

Nødvendig kontra ønskelig kompetanse: Beskrivelse av hva slags kompetanse er man ute etter. Spesifisering av kvalifikasjonskravene, husk at det er forskjell på må-krav og bør-krav. Det er også mulig å lese mellom linjene hva som kreves for å lykkes i den ledige stillingen. Flere typer utdanning og erfaring kan være relevant og gjøre jobbsøkere kvalifisert til den ledige stillingen.

Rammene rundt stillingen: Hva vil rammene rundt jobben bli? Informasjon om arbeidsformer, organisering, samarbeidsformer, lederstruktur, arbeidsbyrde, tidspress, hvem kollegene er, arbeidsmiljø, personalgoder og lønn.

Praktisk informasjon: Beskriv kort all den nødvendige praktiske informasjonen. Her er det vanlig med søknadsfrist, hvor og hvordan man sender jobbsøknaden og CVen samt en kontaktperson med telefon om søkerne lurer på noe angående stillingen. Om du ringer, presenter deg og ikke still opplagte spørsmål.

Tips: stilling ledig på bedriftenes egne nettsider

Mange bedrifter legger ut ledige stillinger på sine nettsider før de annonserer jobbene, og noen bedrifter annonserer ikke ledige stillinger i det hele tatt bortsett fra egne nettsider. Det finnes også en side som henter de siste stillingsannonsene frem for deg: Stillingsbasen.no og Finnstilling.com. En annen god nettside med ledige stillinger og stillingsannonser er Finnstillinger.com.

Gjør i tillegg søk på internett etter bedrifter med ledige stillinger i din bransje eller ditt geografiske område. Du finner mange bedrifter i f.eks. BedriftsGuiden.no og Bedriftsbasen.

I tillegg kan man få vite om ledige stillinger ved å kontakte bedrifter, vikarbyråer, bemanningsselskap og hodejegere – for ikke alle jobbene annonseres i det hele tatt. Her lønner det seg altså å være litt frampå for å finne og få de ledige stillingene.