Det nye arbeidslivet

I flere tusen år var veien inn i arbeidslivet simpel. Så sant en kunne bevege seg så jobbet en for familien. Den gang da var arbeid fysisk og enkelt å forstå seg på. Enten det var å jobbe på gård, sy materialer eller bygge møbler, så var det prosesser som gikk i generasjoner. Den dag i dag har markedet endret seg helt. Løftene om et totalt skifte under den industrielle revolusjonen skulle vente på seg til internettet kom. Den dag i dag er derimot alt endret seg.Om en mener det er til det bedre eller ikke er opp til en selv å bestemme, men det har uten tvil vært en stor endring for de fleste. Der teknologi, prosesser og arbeid generelt har endret seg mye, så er det nok heller stress som virkelig har vært den store endringen fra det tradisjonelle regimet. I dag handler arbeidslivet om fint lite mindre enn stressende hverdager.

 

Et skifte av paradigme

Arbeidsdagen besto før i tiden av et mål om å opparbeide seg nok ressurser til at en akkurat overlevde. Dette var ofte i henhold til det å bo på gård. Her måtte en så og høste nok til at familien overlevde, og det gjerne over vinteren der matmangel var et reelt problem. I dag handler det langt i fra om å tjene nok til levebrødet. For den gjennomsnittlige nordmann, så handler livet om å spare i det uendelige til en vakker dag hvor en pensjonerer seg. Det er derimot få vakre dager imellom starten på arbeidslivet og denne pensjonsalderen. I mellomtiden har vi de nyere konseptene med gjeld, arbeidsplasser på kryss og tvers av disipliner og mennesketyper, sparing for diverse formål og en rekke andre konsepter vår forrige generasjon ikke engang kunne drømme om. Det er ingen enkel oppgave å takle dette skiftet av paradigme, og de genetiske reaksjonene vises klart innen stress. I dag møter de aller fleste på stress. Selv de som ikke jobber møter på stress, ene og alene fordi samfunnet som helhet sitter på så mye stress at atmosfæren nærmest utsonderer dette.

 

Behandle stress på en fornuftig måte

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med stress. Sammen med konflikt, og ganske så tett knyttet opp til konflikt faktisk, så koster stress milliarder av kroner for samfunnet hvert eneste år. Det leder til sykdom og fravær og er en trist trend. Da gjelder det å benytte god tid til å redusere stresset. En god ide kan være å lene seg tilbake og spille litt casino på nett. Med casino får en hodet over på andre tanker, og en kan drømme om store gevinster som tar deg langt vekk fra din stressende situasjon. En kan også tilbringe kvalitetstid med familien eller dra på en ferie bort fra maset. Det er viktig å lade batteriene innimellom, og dette er mye av nøkkelen til å fjerne store deler av stresset. Uansett hva du gjør, så bør du behandle stresset før det tar knekken på deg!