Få løpende avkastning med utbytteaksjer

Aksjer fra selskap som betaler store deler av fortjenesten som utbytte kalles utbytteaksjer. Denne typen aksjer er vanligvis mer stabile enn andre aksjer, og du får regelmessig avkastning på investeringene dine.

Når du kjøper en aksje, så kjøper du en del av en bedrift som er registrert som aksjeselskap. Kan selskapet overbevise markedet om at det er blitt eller blir mer verd, stiger interessen vanligvis for å kjøpe aksjer, og dermed stiger kursen. Deretter kan du selge aksjene dine til en høyere pris enn det du har gitt.  

Mislykkes bedriften med å overbevise markedet, vil kursen normalt falle, og du får dermed mindre enn det du ga i utgangspunktet. 

Løpende avkastning av investeringene dine

En positiv forskjell i kursverdien fra du kjøper til du selger, er av måtene du kan oppnå god avkastning på investeringene dine. En annen er at du får utbetalt utbytte av selskapets egenkapital.

Utbytte er en kontant avkastning fra investeringene dine – til gjengjeld synker et aksjeselskap i verdi når noe av verdien trekkes ut av selskapet, i stedet for at pengene investeres i nye tiltak som kan få kursen til å stige.  

Utbytteaksjer er mest attraktive for investorer som tenker langsiktig. For jo mer som utbetales i utbytte, jo mindre er sannsynligheten for at en aksje stiger mye på kort sikt. 

Gode i nedadgående markeder

Som investor behøver du ikke å hele tiden se på aksjekursen når det kommer til utbytteaksjer.  Det er grovt sagt likegyldig for deg om kursen har falt med 30–40 %, siden en kurs kun har betydning når du realiserer en gevinst eller et tap. Hvis et selskap generer overskudd på tross av å ha falt i verdi, så får du allikevel avkastning.  Kursen på en aksje avspeiler i den ideelle verden et selskaps reelle markedsverdi, men aksjer er i høy grad også preget av spekulasjoner.

Utbytteaksjer faller etter en generalforsamling

Utbytteaksjer faller som regel i verdi etter en generalforsamling. Det er her det bestemmes om det skal utbetales utbytte til aksjonærene, og i så fall hvor mye. Jo større utbytte som utbetales, jo mer faller selskapets reelle verdi. Selskapet blir i virkeligheten «fattigere», men det er noe markedet til gjengjeld fort glemmer igjen etter kort tid. 

Ulemper ved utbytteaksjer

Mens stabile kurser og løpende avkastning kan høres fristende ut,  så kan også en blockbuster-aksje være det. En blockbuster-aksje er en type aksje hvor aksjekursen kan stige kraftig, men denne typen selskap utbetaler sjeldent stort utbytte. Biotekselskaper utbetaler f.eks. aldri utbytte, fordi de ofte operer med underskudd inntil de plutselig finner blockbusteren og bykser til topps på kort tid. Her kan man stille spørsmålstegn ved om overskudd i utbytteaksjer kunne være brukt bedre, som til å investere i nye tiltak som kan få kursen til å stige.

Det er likevel ingenting som er riktig eller galt, og det hele er nærmere et spørsmål om temperament og hva du selv synes er det riktige for deg og din situasjon.