Ledige lærlingplasser

lærling

Jobbe som lærling?

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Da er du lærling. Som elev i et lærefag er det vanlig at du begyner opplæringen i videregående skole, før du fortsetter som lærling i et firma. I fag der det ikke finnes opplæring i skole, kan all opplæring skje etter fastlagt plan i en bedrift.

Opplæringen skal forberede lærlingen på fag-/svenneprøve i faget. Vanligvis går opplæringen over fire år med to års forutgående skolegang i videregående skole, men det finnes varianter av ordningen. En lærekandidat inngår en opplæringskontrakt i et lærefag, men med en kompetanseprøve som er mindre omfattende enn vanlig fag- eller svenneprøve.

I bedriften får du både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene. Bedrifter som har lærlinger på kontrakt, får tilskudd etter egne regler. Lærlingene får lønn i læretiden tilsvarende 50% av en årslønn for en nyutdannet fagarbeider i faget.

Derfor mottar du vanligvis mindre lønn i starten av læretiden enn du mot slutten. Ellers har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte.

Det er lovregulert lærlingordning for rundt 200 håndverksfag. Lærling brukes også på enkelte yrkesområder som ikke er lovregulert. Lærlingordningen er regulert gjennom håndverksloven, lærlingloven, lov om fagopplæring i arbeidslivet og opplæringsloven.

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. Det er også mulig å gå i lære som lærekandidat eller ta praksisbrev. Lærekandidater avlegger ikke svenne- eller fagprøver, men får et kompetansebevis.

For å bli lærling må du ha en lærekontrakt med en bedrift. Du kan ta kontakt med en bedrift og skaffe deg læreplassen selv. Mange bedrifter annonserer også ledige læreplasser på nett.

Fagopplæringskontoret har oversikt over godkjente læreplasser i ditt område og formidler læreplasser på vigo.no. Da registrerer fylkeskommunen deg som søker, og sender opplysninger om deg til aktuelle lærebedrifter.

Du kan ta fag- og svenneprøven som privatist hvis du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves det fem års praksis. Du må ta en teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven.

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån hos Lånekassen, men du må oppfylle noen krav for å få det