Trenger du lån under permittering?

Under koronapandemien har det vært mye usikkerhet og vanskelige økonomiske situasjoner for arbeidstakere over hele landet. Da landet stengte ned i mars ble mange arbeidstakere permittert, og selv om regjeringen kom med en rekke krisepakker for å hjelpe både arbeidsgiverne og arbeidstakerne, har det allikevel vært prøvende for alle parter. For mange har det ikke bare vært en av de med inntekt i husstanden som har mistet fast inntekt, men i mange tilfeller har begge parter mistet den stabile inntekten, og derfor har behovet for lån økt betraktelig.

Selv om kompensasjonene fra staten har vært betraktelig høyere enn under en vanlig permittering under normale forhold, har utbetalingene tatt lang tid, og i mellomtiden har husstandene stått uten inntekt å betale regningene sine med. Regningene stopper ikke selv om inntekten forsvinner, til tross for at strømmen har vært billig i sommer, bankene har tilbudt avdragsfrihet til sine låntakere, og priser på mange matvarer har blitt dumpet for å sørge for å gjøre hverdagen så levelig som mulig for alle. Dessverre er det fortsatt et stort behov der ute for lån av penger, og bankene har benyttet muligheten til å avertere smålån som lån 5000 kr , refinansiering eller forbrukslån. Til tross for vanskelige økonomiske tider for mange, og usikkerhet med tanke på videre ansettelse eller oppsigelser, er det også slik at mange har blitt nødt til å feriere i eget land siden grensene har vært stengt. Nordmenn har denne sommeren tatt opp lån for å kjøpe ny bil, ny båt, hytte, campingvogn og bobil, de har brukt penger på oppussing, hagearbeid og oppgradering av boliger. Til disse prosjektene har nordmenn trengt penger fort, for å få mest mulig utnyttelse av permitteringstiden.

Under denne pandemien har nordmenn ikke bare kjent på usikkerheten, men de har sett potensialet og utnyttet tiden til det ytterste slik at tiden føler produktiv og nyttig, fremfor å sitte hjemme dag ut og dag inn mens man venter på at verden skal bli normal igjen. Mange har tatt lån for å finansiere disse prosjektene, noen har tatt opp store lån for å kunne utføre store endringer på boligene sine, mens andre har tatt opp lån for å kunne oppfylle den store hyttedrømmen. Andre har valgt å ta opp smålån for å kunne få råd til å ta barna med på norgesferie, og andre har valgt å refinansiere tidligere lån for å få ned rentene på eksisterende smålån.

Nå som sommeren er over, og vinteren er på vei, viser det seg at pandemien på langt nær er på vei mot noen normal hverdag igjen. Arbeidsledigheten er på vei ned igjen, og mange har nærmest permanent hjemmekontor på ubestemt tid. Det er nærliggende å tro at dette i mye større grad enn tidligere vil bli den nye normalen, og at mange flere vil benytte seg av hjemmekontor i årene fremover, selv om de får lov til å komme tilbake til arbeidsplassen for å jobbe. Selv om situasjonen begynner å bedre seg økonomisk for nordmenn omkring i landet, er det fortsatt mange som nå sitter uten jobb, og sliter med å finne nytt arbeid, og disse har startet å kjenne på konsekvensene av den økonomiske belastningen. Det er fortsatt mange permitterte ute i landet som ikke kommer til å få komme tilbake til arbeidsplassene sine, og når nå prisene på strøm er på vei opp, den avdragsfri perioden hos bankene er over, og prisen på matvarene nærmer seg tilbake til et normalt nivå, er det større usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen til mange husholdninger.

Det å låne penger i en usikker situasjon kan være skummelt for mange, men samtidig kan det oppleves som en god mulighet til å få betalt nødvendige regninger slik at man kan fortsette å leve tilnærmet normalt frem til tidene bedrer seg igjen. Utbetalingene fra NAV har startet å komme jevnlig da trykket av henvendelser har normalisert seg, og selv om man ikke får utbetalt full lønn, vil man allikevel få utbetalt penger til å få dekket de nødvendige rentene på lånene man har tatt. Om man har blitt oppsagt vil man også ha krav på dagpenger slik at man alltid har en stødig inntekt, selv om den ikke er på samme nivået som en full lønn. Nå som sommersesongen også er over er det mange som velger å selge campingvognen, bobilen eller båten de kjøpte før sommeren, og da kan dette være en ekstra pengesum til å betale ned på lånene som ble tatt opp da den økonomiske situasjonen var på sitt verste.