Samme tall i hele organisasjonen

datalager deling

Datalager er smart på jobben.

Det er smart at alle de som jobber en plass har tilgang til de samme tallene, det gjør det lettere for alle å ta bedre og raskere beslutninger. Derfor er det viktig at alle som jobber med det samme har tilgang til den samme informasjonen.

Du kjenner sikkert til det; man er samlet i et gruppemøte på jobben for å diskutere tall og aktiviteter den siste måneden eller uken, og for diskutere hvilke titak som det skal fokuseres på i neste periode.

På slike møter er det ofte deltakere fra ulike avdelinger eller ansatte med kun deler av informasjonen som de andre har. Utfordringen blir da fort hvordan man forbereder seg til slike møter og deler informasjonen som er tilgjengelig. Har man ikke all informasjon tilgjengelig kan man fort virke forutinntatt eller kunnskapsløs.

Datasiloer på tvers av avdelinger
Problemet er bare at det ikke er en god sammenheng i det. Så den første delen av møtet går med på å skape sammenheng mellom tallene som legges frem. Dette gjøres ut fra en rekke antakelser, der punktene forbindes med utgangspunkt i rasjonelle forklaringer, ofte fra organisasjonens mest erfarne medarbeidere, lederen, eller bare den som oftest har rett.

På grunnlag av denne innsikten evalueres det og fattes beslutninger om fremtidsrettede tiltak. Men tiden satt av til møtet er brukt opp, og punktet om målsetninger må utsettes, da det er uenighet om hva målene skal settes ut fra.

Én felles sannhet på bordet
De mest datadrevne bedriftene i Danmark, er de som har brutt ned siloene og skapt et felles bilde av virksomheten på tvers av avdelinger. Så hvis bedriften skal ha et felles bilde, må det finnes et felles sted å hente innsikt fra!

Det er nettopp det som er grunnen til at virksomhetens datalager i dag er mer relevant enn noensinne. Et datalager er en sentral database skapt for å samle de viktigste sentrale dataene på tvers av bedriftens systemer, slik at brukerne får tilgang til disse dataene på ett sted. At dataene alltid er rene og gyldige, sikres gjennom en felles datamodell og en begrepsmodell som gir mening for brukerne.

Et datalager er samtidig designet for å være veldig raskt når det skal lages analyser og rapporter. Dette er veldig forskjellig fra såkalte operasjonelle systemer (f.eks. ERP, CRM, MES, osv.). Disse er designet for å være raske når brukerne skal jobbe med tilhørende brukergrensesnitt, men blir ofte utfordret når det skal hentes ut data og innsikt.

Utgangspunkt: Forretningsmessige begreper
Gjennom BI-verktøy som f.eks. Tableau og Power BI, har brukerne frihet til å kombinere data som er validert sentralt med eksterne datakilder, eller f.eks. de nyeste utdragene fra en kundeundersøkelse. Ideen er nettopp at man ved å sikre en hybrid tilgang til data, har de alltid tilgang til viktige data, samtidig som brukerne har frie rammer til å kombinere data fra datalagre med andre kilder. Man kan i den forstand snakke om at hele bedriften kan involveres i kvalifisering av nye KPI-er og måltall til datalager.

Ved å samle inn data på tvers av avdelinger og forretningsområder, og ved å bli enige om hvilke forretningsbegreper som skal brukes, brytes siloene ned på tvers av avdelingene i bedriften. Derfor er det også viktig at dette arbeidet skjer med utgangspunkt i forretningen og de tilhørende utfordringene – mer enn med en teknisk tilnærming.

Mindre datarens, mer tid til verdifulle analyser
BI-verden opplever i dag mange nye verktøy, med fokus på at brukerne skal kunne mer og mer selv. Med verktøy for selvbetjening kan brukerne konsentrere seg om å skape ny innsikt via visualisering og sammenstilling av data, fremfor å bruke tiden på å innhente, rense og bearbeide data. Akkurat den prosessen som Excel-brukere har brukt mye tid på i mange år.

Med et solid og omfattende datalager automatiseres denne prosessen, slik at brukeren heller kan bruke tiden på å skape innsikt og innovasjon. Men det krever at datalageret er oppdatert og sikkert, og at det ikke inneholder tradisjonelle data om økonomi, salg og lagerbeholdning. Data-driven ’16 viser at bedriftene med mest utstrakt bruk av BI-verktøy, også er de bedriftene som sikrer at alle data er tilgjengelig i datalageret.

Med et solid datalager og moderne BI-verktøy, unngår man slike møter som er beskrevet her innledningsvis. Én felles dataplattform i bedriften gjør det mulig å få en magefølelse, og retter fokus mot fremtidige handlinger og bedre beslutninger. Hos Inspari jobber man med business intelligence og dataanalyse og kan hjelpe norske organisasjoner med ditt neste datalager.