Tips om permittering

permitteringer

Tips om permittering.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker pålegges arbeidsfritak og arbeidsgiver er fritatt lønnsplikt. Arbeidsforholdet fortsetter som tidligere, men det forutsettes at arbeidsstans er midlertidig. Oppsigelse skal brukes hvis det man vet eller det er sannsynlig at det vil bli permanent.

Reglene for permittering baserer seg ikke på lover, men på avtaler mellom NHO og LO. Det er to typer permittering: helt og delvis. For at permittering skal brukes kreves det saklig grunn, det er vanligvis nedgang i ordremengde eller økonomiske nødvendigheter. Utvelgelse til permittering skjer etter ansinitet.

Det skal gis 14 dagers varsel før permittering og arbeidsgiver har meldeplikt til NAV. Arbeidtaker har krav på økonomisk støtte fra NAV.

Etter starten av permittering har arbeidsgiver 10 dagers lønnsplikt. Venligvis står det i permitteringsvarselet hvor lenge permitteringen skal vare. Den skal uansett ikke vare lengre enn 26 uker.

Ferie går som vanlig og teller ikke som permitteringstid.