Tips om personlighetstester

personlighetstest

Personlighetstester.

Etter man har funnet en ledig stilling, sendt jobbsøknaden kan det hende du blir innkalt til jobbintervju. I tillegg kan du bli bedt om å ta en personlighetstest. Flere av peronlighetstestene er imidlertidig dårlige og gir ikke svar på hva arbeidsgiveren ønsker vite. Mange arbeidsgivere, vikarbyråer og rekrutteringsselskap bruker heller ikke personlighetstesten, så det kan være en ide å spørre om den skal brukes før du gjennomfører en eller flere personlighetstester.

Å teste en arbeidssøkers personlighet er ikke lett, men enkelte jobbtester og personlighetsstester gir faktisk endel informasjon som rekrutteringsselskapet eller arbeidsgiveren kan bruke.

Det viktigste svaret er kanskje om du rett og slett tåler press. Personlighetstesten kan gi svar på hvordan du vil være i en arbeidssituasjon, så det er viktig at du «består» denne testen. En personlighetstest har i hovedsak av tre deler eller typer personlighetstester:

1: Personlighetsanalyser. Personlyhetsanalysene skal måle personlige egenskaper som samarbeidsevne, lojalitet, utadvendthet, kreativitet, emosjonell stabilitet, empati (innlevelsesevne) og energi.

2: Ferdighetstester. Evne- eller ferdighetstestene skal måle dine personlige ferdigheter som numeriske evner, verbale evner, kreative evner og intelligens. Denne typen personlighetstester skal teste målbare ferdigheter og utføres som regel under kontrollerte forhold og besvares gjerne på tid.

3: Simuleringstester. Simuleringsøvelsene er en type personlighetstest hvor du skal løse jobbrelaterte oppgaver. Simuleringstester varierer fra omfattende øvelser med andre deltakere til enkle prioriteringsøvelser. Du kan også bli satt i kritiske jobbsituasjoner under en personlighetstest hvor din atferd blir vurdert.

Det er pr. idag seks peronslighetstester eller jobbtester som er godkjente av Det Norske Veritas; Master Person Analyse, Hogans Personlighetsinventorium (HPI), OPQ32/OPQ32i, Scales, B5-plus og Shapes. Likevel er jobbtester og personlighetstester som Jung-tester og SHL-tester ganske utbredt i Norge.

Hvordan gjennomføre en personlighetstest

Konsentrasjon: konsentrer deg om spørsmålene og svar på rett spørsmål.

Rekkefølge: ikke hopp frem og tilbake i testen, det kan forvirre deg og gi uventede og kanskje uønskede resultater i personlighetstesten.

Tempo: ikke stress, men hold tempoet likevel høyt, slik svarer du mest ærlig og sikrer at du ikke blir «diska» for å ha prøvd på manipulere en personlighetstest.

Linjal: mange tester er laget slik at det er fort gjort å svare på feil spørsmål, krysse av på feil linje osv. Bruk linjal, eller et papir for å forsikre deg at du ikke «blingser» på linjene og svarer feil i personlighetstesten din.

Øv deg: det finnes mange personlighetstester på internett, vi har linker til noen av personlighetstestene og jobbtestene på internett litt lengre ned på siden.

Hvordan score høyt på personlighetstester

Blank ut og glem arbeidsgiveren, stillingen og alt rundt deg. Finn roen og bruk den tiden du trenger, slike tester går vanligvis ikke på tid. Den tiden du får angitt du skal bruke er vanligvis for å presse intervjuobjektene til å svare raskt og ærlig under personlighetstesten.

Et annet stalltips er faktisk å svare raskt og instinktivt. På den måten slipper du å tenke på hva du «bør» svare osv. under personlighetstesten.

Du scorer faktisk best på å være ærlig. Personlighetstester er faktisk designet for å luke ut uærlige personer. Svar ærlig på personlighetstestene – så blir du best i test!

Tips: ta en personlighetstest gratis og følg opp testen

Det finnes mange personlighetstester og jobbtester du kan ta gratis på nett. Om du etter en personlighetstest får til svar at den ledige stillingen ikke var rett for deg på bakgrunn av personlighetstesten hos arbeidsgiveren eller rekrutteringsselskapet, spør om det er andre ledige stillinger i firmaet som passer mer overens med din profil i personlighetstesten.