Fordeler med digitalisering på arbeidsplassen

Mange er kanskje redde for at arbeidsoppgaver og stillinger kan forsvinne som følge av digitalisering, men det finnes også mange fordeler. Her kan du lese mer om fordeler med digitalisering på arbeidsplassen.

Positive effekter av digitalisering – på arbeidsplassen og på fritiden

Digitalisering har ført med seg en rekke positive effekter. Tenk bare på hvor mye du bruker internett og digitale plattformer i hverdagen, også utover jobben. Det er også mange som har flyttet underholdningen over på digitale plattformer. Dette er for eksempel tilfellet med strømmetjenester og spilltjenester. Hvis du for eksempel er interessert i spill på nettet kan du finne de mest populære spilleautomater her. Digitalisering har også tatt med seg mange andre fordeler som gjør seg særlig gjeldende på mange arbeidsplasser. Det kommer selvfølgelig litt an på hva du jobber med, men i dag er det sånn at digitalisering er en tilstedeværende faktor også i jobber som ikke har noe med IT å gjøre. Bare tenk på hvordan kommunikasjon på de fleste arbeidsplasser fungerer – kunne du ha klart deg nå uten e-post?

Fremdeles i endring

Mye tyder på at digitaliseringen har endret og vil endre på hvordan arbeidsplasser fungerer, både i det daglige og på et strukturelt plan. Det er ikke bare måten vi kommuniserer på som er blitt endret med den økende digitaliseringen. Det er også et spørsmål om hvordan vi strukturerer arbeidsdagen og hvordan vi avleverer oppgaver. De fleste arbeidsplasser benytter seg i dag av digitale arbeidsom for å avklare og laste opp oppgaver, samt holde kollegaer og overordnede oppdaterte. Mange arbeidsplasser har også en såkalt sky eller benytter seg av tjenester som One Drive eller Dropbox for å samle og holde styr på digitalt materiale. Dette åpner også for noen helt klare fordeler og nye muligheter for arbeidstaker.

Mer frihet og flere muligheter for arbeidstaker

At mesteparten av arbeidsoppgaver i dag på mange arbeidsplasser kan løses digitalt fører til at arbeidstaker får mer frihet. Det gir flere muligheter for å være fleksible med hvor man jobber fra. Det er for eksempel mange i dag som jobber hjemmefra og digitalisering har tilrettelagt for denne praksisen. At man har mulighet for å flytte arbeidsplassen og være litt mer fleksibel i arbeidsdagen,  kan kanskje også bidra til å redusere sykefravær blant ansatte.

Friheten som digitale arbeidsplattformer gir, gjør oss også mindre avhengige av å fysisk kunne snakke med kollegaer. Det er mange som holder møter digitalt, over Skype og andre plattformer som gjør at man kan avholde telefonkonferanser med video. Dette bidrar også til å globalisere arbeidsplasser, som tidligere kanskje har vært avhengige av å skulle høre til et bestemt sted.

Øker effektivitet og produktivitet

En annen lysende fordel med digitalisering på arbeidsplassen er at digitale plattformer og verktøyer i stor grad bidrar til å effektivisere prosesser som tidligere har vært styrt manuelt. Dette kan være alt fra korrespondanse til produksjon. Effektiviteten er en positiv effekt både for medarbeider og for arbeidsgiver. Det å jobbe i en effektiv bedrift, øker vekst og gir ansatte større trygghet. Det er altså ikke nødvendigvis sånn at mennesker avskaffes gradvis av digitaliseringen, men at vi jobber sammen og utgjør et særdeles effektivt team.

Digitaliseringen har kort oppsummert altså noen utpregede fordeler. Digitale fremskritt på arbeidsplassen er både med på å bidra til effektivitet og produktivitet i bedriften, men også med å gi medarbeideren stor frihet under ansvar. Det som kan være ulempen med digitalisering er at mange kan føle seg utfaset, selv om dette ikke nødvendigvis er tilfellet og overvåket av alle de nye digitale funksjonene som vet hva vi gjør til enhver tid. Med dette i mente har vi nå fått sett litt nærmere på hvilke fordeler som er med digitalisering på arbeidsplassen.