Tips om pensjon

pensjon

Hva blir din pensjon?

Pensjonssystemet er bygd opp av tre ulike deler: alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing. Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist, du kan også ha krav på uførepensjon ved uførhet.

Folketrygden ble innført i 1967 og er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Ordningen sikrer alle en minste pensjonsinntekt gjennom garantipensjonen (mistepensjon). I tillegg sikres de yrkesaktive en pensjon som står i forhold til inntekten som yrkesaktiv. Målet er å sikre alle pensjonsytelser som er rimelig forhold til det man har innbetalt til pensjonsordningen.

Din fremtidige pensjon vil også være avhengig av hvilke pensjonsordninger du har vært med i av via arbeidsforholdene dine. De aller fleste har i tillegg til opptjeningen i folketrygden rett til tjenestepensjon gjennom nåværende og tidligere arbeidsforhold. De fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordninger for ansatte. Det finnes både privat tjenestepensjon og offentlig tjenestepensjon (pensjon annsatt i det offentlige).

Du kan også ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) dersom arbeidsgiveren din har tariffavtale der AFP inngår i avtalen. Det er også privat AFP og offentlig AFP.

Egen pensjonssparing kan også være en del av pensjonen din. Dette kommer i tillegg til andre utbetalinger når du blir pensjonist. Det finnes forskjellige måter å spare på og ulike spareprodukter som er tilrettelagt for pensjonssparing.

Særaldersgrenser for særskilte yrkesgrupper gir mulighet til pensjonering før fylte 67 år. Det finnes flere nettsider som kan beregne din pensjon (pensjonskalkulatorer).