Tips om skriftlig arbeidsavtale

arbeidsavtale

Skriftlig arbeidsavtale.

Det er krav om at man skal ha skriftlig arbeidsavtale i alle typer arbeidsforhold i Norge. Kravet gjelder uansett av om det er en fast stilling, deltidsstilling, midlertidig ansettelse eller vikarstilling, og uavhengig av arbeidsforholdets lengde. Det er ingen unntak fra regelen. Arbeidsavtalen beskriver kort sagt arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

Det er arbeidsgiver som har ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å få hjelp av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved eventuelle endringer i arbeidsavtalen.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold, kravene til innhold i arbeidsavtalen dekkes dersom alle rubrikker som tilsvarer kravene i arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) er utfylt. Avtalen finner du på Arbeidstilsynet.no. I tillegg til bokmål og nynorsk, finnes standard arbeidsavtale på samisk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, estisk og litauisk.

Hvis arbeidsforholdet har en lengde på mer enn 30 dager skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet.

Det er ikke anledning til å inngå avtaler som ikke er innenfor loven. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen i slike tilfeller ikke være gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker.